De Canon van Rijswijk

 
     

 


Rijswijk ligt in het Hollandse kustgebied
dat vroeger tot de rivierendelta behoorde.

De kustlijn lag ca. 4500 v.Chr. door het huidige Rijswijk Zuid maar verschoof in de loop der jaren naar het westen. Achter de duinen ontstond een veengebied, maar dat verdween uiteindelijk weer als gevolg van het regelmatig binnentreden van de zee. Er ontstond een krekensysteem, waarvan de grootste kreek, de Gantel, door het Westland tot aan het huidige Delft liep. De oeverwallen naast de kreken werden vestigingsplaatsen voor vroege bewoners van het Rijswijks grondgebied.

Hoe Rijswijk zich ontpopte van nederzetting in het veen tot een groene stad vol werkgelegenheid in de Randstad leest u op deze site.

  

design